Вітаю Вас, Гость

Анотація

Сучасні шкільні навчальні програми зорієнтовані на формування у школярів уміння самостійно здобувати знання, вишукувати додаткову інформацію, яка б склала систему знань з основ наук. Тому важливо навчити школярів користуватися книгою, дати учням ключ до самоосвіти.

Читання – це серйозна розумова праця, яка може бути полегшена знанням основних правил роботи з книгою.

Мета даних рекомендацій – надати практичну допомогу школярам щодо вибору книг для читання і їх пошуку в бібліотеці, умінь правильно читати книгу, користуватися довідковими виданнями і періодикою.
%