Вітаю Вас, Гость

Календарне планування

 

Рекомендації до складання та перевірки календарного планування вчителів

1.     2015/2016 навчальний рік складається з 35 тижнів (І семестр – 16 тижнів; ІІ семестр – 19 тижнів), тому програма розрахована на 35 годин , якщо предмет викладається 1 раз на тиждень, на 70 годин – 2 години на тиждень і т.д.

2.     Опрацюйте вимоги до проведення обов'язкових письмових робіт:

-         випишіть на окремий аркуш види робіт (на рік)і спосіб їх виконання.

-   порахуйте кількість робіт для яких відводяться окремі уроки.

3.     Порахуйте загальну кількість годин, які відводяться на викладання окремих тем (за програмою), додайте кількість годин на яких проводяться фронтальні письмові роботи (45 хв.)

​4. Виходячи з того, що у І семестрі – 16 тижнів, у ІІ – 19 тижнів , але ці цифри індивідуальні і залежать від розкладу уроків , кількості святкових днів , які накладаються на Ваш розклад виконайте такі дії:

     -  згідно вимог програми розподіліть письмові роботи окремо для виконання у І семестрі і ІІ семестрі;

-          порахуйте  за таблицею та розкладом кількість уроків, які Вам необхідно запланувати у І семестрі, ІІ семестрі;

-       розподіліть по датам теми, внесіть обов'язкові письмові роботи (раціонально, рівномірно, логічно), зверніть увагу на теми, які можна об єднати;

-          не плануйте письмові роботи на кінець семестру тому, що оцінки за І семестр необхідно виставити за 3 дні до його закінчення (приблизно до 23 грудня 2014 року) , а за ІІ семестр до 26травня 2015 року;

-          пам'ятайте, що для учнів класу  може бути заплановано на один день виконання письмової контрольної роботи тільки з одного предмета;

-          здійсніть розподіл програмового матеріалу на частини 6-12 уроків для виставлення тематичної (для цього маленькі теми можна об'єднувати, а великі логічно ділити);

-          якщо на викладання предмета відводиться 1 година на тиждень необхідно планувати мінімум 2 тематичні, якщо 2 години на тиждень мінімум 3 тематичні;

-          остання тематична виставляється перед семестровою (не повинно бути уроків оцінки за які не будуть враховані);

-         дати в календарному плані проставляти ручкою(не олівцем!), а обов'язкові письмові роботи, напам'ять, розвиток мовлення, позакласне читання та інше виділити маркером або підкреслити червоним;

-         в календарних планах з фізики, хімії, біології, трудового навчання прописувати проведення усіх видів інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів (первинний – на першому уроці  кожного семестру, та інструктажі з БЖД – на практичних та лабораторних роботах)

-         календарні плани здавати у нових файлових папках, титульний лист має уніфікований підпис.

Календарні плани перевіряються в присутності вчителя!!!

%